Previous slide
Next slide

Javne (korporativne) zadeve.

Vaš zanesljiv partner pri razumevanju Slovenije in njenega mesta v EU ter širšega poslovnega, političnega in regulatornega ekosistema.

Javne (korporativne) zadeve igrajo ključno, nepogrešljivo vlogo pri pripravi strateških načrtov in sprejemanju strateških odločitev.

Preko aktivnosti na področju javnih zadev sooblikujemo javno, družbeno, politično mnenje, izražamo poglede in stališča na regulatorne rešitve in predloge.

 • priprava strategij na področju javnih (korporativnih) zadev
 • analiziranje ključnih deležnikov in upravljanje odnosov z njimi
 • razumevanje zunanjega ekosistema z namenom rednih brifingov za vodstva podjetij – spremljamo in analiziramo politično, regulatorno, širše družbeno okolje
 • zadeve EU: regulatorne rešitve, predlogi, politike, pobude, strategije
 • zagovorništvo (strategije, izvedba)

Strateško komuniciranje.

Strateško korporativno komuniciranje je hkrati branik in gradnik ugleda podjetja, organizacije, institucije, zavoda in mnogih drugih ter njihovih voditeljev (vodstva).

Korporativne komunikacije so temelj upravljanja podjetja kot korporativne znamke, predvsem pa njenega ugleda v javnosti na splošno in še posebej med ciljnimi javnostmi.

Korporativno komuniciranje nam pomaga obvladovati tveganja in krizne razmere.

Za vas pripravljamo strateške in taktične (izvedbene) načrte.

 • Korporativne komunikacije
 • Interno komuniciranje
 • Krizno upravljanje in komuniciranje
 • Izobraževanja s področja komuniciranja
 • Trajnostno poročanje

Poslovno svetovanje. Mentoriranje.

Izkušnje in znanje bogatijo, zato jih je potrebno deliti preko različnih oblik mentorstva. Poslovno svetovanje (business mentorship) prispeva k izboljšanju obstoječih ali iskanju novih poslovnih modelov in rešitev za današnje in prihodnje poslovne, vodstvene in organizacijske izzive.

Poslovno svetovanje prinaša zunanji, objektivni pogled, nam pomaga pogledati na izzive, ovire in priložnosti iz drugega zornega kota, izven okvirov. Z inovativnim pristopom, z znanjem in izkušnjami iz poslovnega sveta dajemo vašim izdelkom ali storitvam novo vrednost, vas peljemo iz množice na nove trge, v nove priložnosti.

Zaradi naših izkušenj in znanja karierno rastejo posamezniki, vodje, člani najvišjih vodstvenih organov.

 • iskanje poslovnih priložnosti
 • izboljšave obstoječih ali iskanje novih poslovnih modelov 
 • svetovanje pri razvoju in upravljanju sistemov skladnosti in etike
 • mentorski programi za posameznike, bodoče vodje in vodstvene ekipe
 • grajenje osebne znamke