Javne (korporativne) zadeve.

Vaš zanesljiv partner pri razumevanju Slovenije in njenega mesta v EU ter širšega poslovnega in regulatornega okolja.

Javne (korporativne) zadeve igrajo pomembno, nepogrešljivo vlogo pri pripravi strateških načrtov in sprejemanju strateških odločitev.

Preko aktivnosti na področju javnih zadev sooblikujemo javno, družbeno, politično mnenje, izražamo poglede in stališča na regulatorne rešitve in predloge.

 • priprava strategij na področju javnih zadev
 • razumevanje ključnih deležnikov in upravljanje odnosov z njimi
 • razumevanje zunanjega okolja – smo vaš zanesljiv partner pri razumevanju Slovenije. Beremo, poslušamo, gledamo, opazujemo, se pogovarjamo, zbiramo, analiziramo politično, regulatorno, širše družbeno okolje.
 • Zadeve EU: regulatorne rešitve, predlogi, politike, pobude, strategije
 • zagovorništvo (strategije, izvedba)
 • svetovanje in priprava ključnih sporočil, dokumentov, zbiranje in analiziranje relevantnih informacij, primerjalnih analiz, ipd.

Strateško komuniciranje.

Strateško korporativno komuniciranje je hkrati branik in gradnik ugleda podjetja, organizacije, institucije, zavoda in mnogih drugih ter njihovih voditeljev (vodstva).

Korporativne komunikacije so temelj upravljanja podjetja kot korporativne znamke, predvsem pa njenega ugleda v javnosti na splošno in še posebej med ciljnimi javnostmi.

Korporativno komuniciranje nam pomaga obvladovati tveganja in krizne razmere.

Za vas pripravljamo strateške in taktične (izvedbene) načrte.

 • Korporativne komunikacije
 • Interno komuniciranje
 • Krizno upravljanje in komuniciranje
 • Izobraževanja s področja komuniciranja
 • Trajnostno poročanje

Poslovno svetovanje. Mentoriranje.

Izkušnje in znanje bogatijo, zato jih je potrebno deliti preko različnih oblik mentorstva. Poslovno svetovanje (business mentorship) prispeva k izboljšanju obstoječih ali iskanju novih poslovnih modelov in rešitev za današnje in prihodnje poslovne, vodstvene in organizacijske izzive.

Poslovno svetovanje prinaša zunanji, objektivni pogled, nam pomaga pogledati na izzive, ovire in priložnosti iz drugega zornega kota, izven okvirov. Z inovativnim pristopom, z znanjem in izkušnjami iz poslovnega sveta dajemo vašim izdelkom ali storitvam novo vrednost, vas peljemo iz množice na nove trge, v nove priložnosti.

Zaradi naših izkušenj in znanja karierno rastejo posamezniki, vodje, člani najvišjih vodstvenih organov.

 • spremljanje, razumevanje poslovnega okolja, poslovnih priložnosti in poslovnih modelov (poslovno svetovanje / mentoriranje)
 • svetovanje pri razvoju in upravljanju sistemov skladnosti in etike
 • svetovanje pri upravljanju tveganj
 • mentorski programi za posamezniki, skozi katere jim pomagamo načrtovati in usmerjati karierni razvoj
 • grajenje osebne znamke in širše prepoznavnosti